Στόχος της εταιρείας μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας σε θέματα:

 • Σχεδίασης και υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
 • Καινοτομίας και ανάπτυξης
 • Οργάνωσης και διοίκησης έργων

περισσότερα

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Ανάληψη Τεχνικών Έργων
 • Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Service Scanners – Printers
 • Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη

περισσότερα

 • Υπολογιστές γραφείου
 • Φορητοί υπολογιστές
 • Οθόνες
 • Περιφερειακά
 • Πολυμηχανήματα
 • Λογισμικό

περισσότερα


eled